Monavekst

Mona Vekst AS er ei av 240 Vekstbedrifter i landet. Bedrifta yter attføringstenester i Nordfjord og Indre Sunnfjord. Hovudbedrifta ligg på Sandane i Gloppen kommune og har avdelingskontor på Nordfjordeid. Bedrifta driv ein allsidig produksjon av varer og tenester for sal i lokalsamfunnet/ regionen.

 

Stillbildefilm 

IMG 5112

Gavepose med fyrstikker og tennbrikettar kr 80.

Ei flott gåve til dei som har alt.

 

IMG 5120

Tennbrikettar kr 20

Eit gjenbruksprodukt laga av gamle aviser og stearinlysrester.

Miljøvenleg og enkel opptenning for peis, vedomn, grill og bål.

1 stk held!

 

IMG 5124

 

Pute i forskjellege fargar og størrelsar.