Monavekst

Mona Vekst AS er ei av 240 Vekstbedrifter i landet. Bedrifta yter attføringstenester i Nordfjord og Indre Sunnfjord. Hovudbedrifta ligg på Sandane i Gloppen kommune og har avdelingskontor på Nordfjordeid. Bedrifta driv ein allsidig produksjon av varer og tenester for sal i lokalsamfunnet/ regionen.

 

Stillbildefilm 

No byrjer hovudinngang, resepsjon og butikk og ta form!

IMG 5209

Vi gler oss til opning av butikken!

IMG 5196

No for tida pussar vi opp resepsjonsområdet

 

IMG 5138

 

Vår fantastiske snekkar 

IMG 5133