Monavekst

Mona Vekst AS er ei av 240 Vekstbedrifter i landet. Bedrifta yter attføringstenester i Nordfjord og Indre Sunnfjord. Hovudbedrifta ligg på Sandane i Gloppen kommune og har avdelingskontor på Nordfjordeid. Bedrifta driv ein allsidig produksjon av varer og tenester for sal i lokalsamfunnet/ regionen.

 

Stillbildefilm 

 

Mona Vekst vart den 21. november 25 år!!  

 Dette vart feira på Gloppen Hotell med Juletallerken, dessert og underhaldning. Vi var over 100 påmeldte og hadde besøk av kjente frå både oppstarten av bedrifta, ASVL, styret og Gloppen Kommune.

 

 

IMG 5265IMG 5272