Monavekst

Mona Vekst AS er ei av 240 Vekstbedrifter i landet. Bedrifta yter attføringstenester i Nordfjord og Indre Sunnfjord. Hovudbedrifta ligg på Sandane i Gloppen kommune og har avdelingskontor på Nordfjordeid. Bedrifta driv ein allsidig produksjon av varer og tenester for sal i lokalsamfunnet/ regionen.

 

Stillbildefilm 

imagesH2S6ZJ3V

 

Ver føre var og kjøp strøsand frå Mona Vekst hos Frivilligsentralen.

 

Spann 10 liter kr. 90,-

Sekk 10 liter kr. 65,-