Monavekst

Mona Vekst AS er ei av 240 Vekstbedrifter i landet. Bedrifta yter attføringstenester i Nordfjord og Indre Sunnfjord. Hovudbedrifta ligg på Sandane i Gloppen kommune og har avdelingskontor på Nordfjordeid. Bedrifta driv ein allsidig produksjon av varer og tenester for sal i lokalsamfunnet/ regionen.

 

Stillbildefilm 

I dag er vi stolte av å meddele at Mona Vekst AS, og spesielt vaskeriet, har sikra seg ei ny stor og viktig kontrakt for dei neste 4 åra.
Avtala gjeld:
15 kommuner + tannklinikkar i Sogn og Fjordane
Vask av institusjonstøy og personaltøy til sjukeheimar og omsorgsbustadar og tannklinikkar.

GRATULERER TIL ALLE VÅRE DYKTIGE MEDARBEIDARAR SOM STÅR PÅ ÅRET RUNDT!