Utskrift 

I dag er vi stolte av å meddele at Mona Vekst AS, og spesielt vaskeriet, har sikra seg ei ny stor og viktig kontrakt for dei neste 4 åra.
Avtala gjeld:
15 kommuner + tannklinikkar i Sogn og Fjordane
Vask av institusjonstøy og personaltøy til sjukeheimar og omsorgsbustadar og tannklinikkar.

GRATULERER TIL ALLE VÅRE DYKTIGE MEDARBEIDARAR SOM STÅR PÅ ÅRET RUNDT!