Monavekst

Mona Vekst AS er ei av 240 Vekstbedrifter i landet. Bedrifta yter attføringstenester i Nordfjord og Indre Sunnfjord. Hovudbedrifta ligg på Sandane i Gloppen kommune og har avdelingskontor på Nordfjordeid. Bedrifta driv ein allsidig produksjon av varer og tenester for sal i lokalsamfunnet/ regionen.

 

Stillbildefilm 

Fredag 4.nov lanserte vi Mona Vekst AS på facebook!

Kjekt å kunne opne med å dele nyheten om ny kontrakt til vaskeriet.

Vi ser fram til å dele fleire gladsaker, nye tilbod og kampanjar. Vi ønskjer også at dette kan gje eit lite innblikk i vår allsidige arbeidskvardag.

Velkomen til å følge oss!

 

Du finn oss her: 

Mona Vekst AS