Monavekst

Mona Vekst AS er ei av 240 Vekstbedrifter i landet. Bedrifta yter attføringstenester i Nordfjord og Indre Sunnfjord. Hovudbedrifta ligg på Sandane i Gloppen kommune og har avdelingskontor på Nordfjordeid. Bedrifta driv ein allsidig produksjon av varer og tenester for sal i lokalsamfunnet/ regionen.

 

Stillbildefilm 


Mona Vekst er i anbodsperioden 2012 – 2014 tiltaksarrangør for NAV med Oppfølging i Nordfjord.

Oppfølgingstiltaket

...

 

Sjå den sterke filmen om Bertine!

https://vimeo.com/154479484

 

 

Dokumentarfilmen handlar om Bertine og livet

...