Monavekst

Mona Vekst AS er ei av 240 Vekstbedrifter i landet. Bedrifta yter attføringstenester i Nordfjord og Indre Sunnfjord. Hovudbedrifta ligg på Sandane i Gloppen kommune og har avdelingskontor på Nordfjordeid. Bedrifta driv ein allsidig produksjon av varer og tenester for sal i lokalsamfunnet/ regionen.

 

Stillbildefilm 

Våren 2005 opna vi vår avdeling for bilpleie og dekkhotell. I nye lokaler med profesjonelt utstyr og mykje manuelt arbeid vert bilane behandla skånsamt og sikkert.

Dekkhotell

 

Vi tilbyr:

  • Skifte av hjul
  • Vask av hjul/felgar
  • Oppbevaring av dekk i mørke lokaler
  • Bestilling av nye dekk til våre kundar

 

 

PRISLISTE inkl mva:

Maskinvask av hjul kr 150,-
Skifte av hjul kr 300,-
Lagring av hjul i ein sesong (1/2 år), inkl vask og av/påmontering kr 600,-
Bestilling av nye dekk (pris utifrå type bil osv, avtalast med bilavdelinga)