Monavekst

Mona Vekst AS er ei av 240 Vekstbedrifter i landet. Bedrifta yter attføringstenester i Nordfjord og Indre Sunnfjord. Hovudbedrifta ligg på Sandane i Gloppen kommune og har avdelingskontor på Nordfjordeid. Bedrifta driv ein allsidig produksjon av varer og tenester for sal i lokalsamfunnet/ regionen.

 

Stillbildefilm 

Mona Vekst AS kan tilby andre arbeidsmarkedstjenester til andre enn NAV, dersom dette ikkje går utover dei tjenester som bedrifta er forplikta til å levere til NAV.

I denne samanheng har bedrifta samarbeidd både med Oppfølgingstenesta i vidaregåande skule, PPT og kriminalomsorga og tilrettelagt for arbeidsutprøving og hospitering.

NAV har også gjennom andre tiltaksordningar nytta bedrifta til arbeidsutprøving/ hospitering.