Monavekst

Mona Vekst AS er ei av 240 Vekstbedrifter i landet. Bedrifta yter attføringstenester i Nordfjord og Indre Sunnfjord. Hovudbedrifta ligg på Sandane i Gloppen kommune og har avdelingskontor på Nordfjordeid. Bedrifta driv ein allsidig produksjon av varer og tenester for sal i lokalsamfunnet/ regionen.

 

Stillbildefilm 

Våre attføringstenester:

 • Varig tilrettelagt arbeid (VTA)
 • Arbeidspraksis i skjerma verksemd (APS)
 • Arbeidspraksis i ordinær verksemd (APO)
 • Arbeid med Bistand (AB)
 • Arbeidsretta rehabilitering (ARR)
 • Oppfølging
 • Avklaring

Bedrifta kan også tilby Arbeidsevnekartlegging og kurs i livsstilsendring saman med Libra Helse.

Vår produksjon av varer og tenester:

 • Vaskeritenester
 • Vedproduksjon
 • Jobbfrukt
 • Bilpleie/dekkhotell
 • Trevarer
 • Tekstilvarer

I samarbeid med Gloppen kommune driftar bedrifta eit Arbeidssenter. I tillegg arrangerer vi eldretreff og utfører ein del transport- og serviceoppdrag innan anlegg og renovasjon.

Du finn meir om våre attføringstenester og avdelingar på heimesida i venstre kolonne.

 

Kvalitetsikring og sertifisering

Bedrifta jobbar aktivt med å kvalitetsikre vårt arbeid og attføringstenester. Mona Vekst AS vart sertifisert som Miljøfyrtårnbedrift i 2009 og EQUASS sertifisert i 2011.

Meir informasjon om sertifisering finn du på www.EQuass.no og www.miljofyrtarn.no.