Monavekst

Mona Vekst AS er ei av 240 Vekstbedrifter i landet. Bedrifta yter attføringstenester i Nordfjord og Indre Sunnfjord. Hovudbedrifta ligg på Sandane i Gloppen kommune og har avdelingskontor på Nordfjordeid. Bedrifta driv ein allsidig produksjon av varer og tenester for sal i lokalsamfunnet/ regionen.

 

Stillbildefilm 

 

Årsmelding 2012: Årsmelding

Årsmelding 2011: arsmelding_2011.doc

Årsmelding 2010: arsmelding_2010.doc

Årsmelding 2009: arsmelding_2009.doc