Monavekst

Mona Vekst AS er ei av 240 Vekstbedrifter i landet. Bedrifta yter attføringstenester i Nordfjord og Indre Sunnfjord. Hovudbedrifta ligg på Sandane i Gloppen kommune og har avdelingskontor på Nordfjordeid. Bedrifta driv ein allsidig produksjon av varer og tenester for sal i lokalsamfunnet/ regionen.

 

Stillbildefilm 

IMG 4359

Mona Vekst er blant Gloppen sine største vedprodusenter.
Vi produserer Bjørk og Blandingsved i 60 l sekk levert på ”døra”.

Priser: Blanding 60 l sekk kr 65 inkl mva.
Bjørk 60 l sekk kr 80 inkl mva.

Utenom Gloppen kjem det eit frakttillegg på kr 5 pr sekk.